وزارت خارجه عراق سفیر ترکیه را احضار کرد

Posted by

وزارت خارجه عراق سفیر ترکیه را احضار کرد

وزارت خارجه عراق سفیر ترکیه را احضار کرد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *