دستور کابینه: قسط های خارجی در اولویت باشد

Posted by

دستور کابینه: قسط های خارجی در اولویت باشد

دستور کابینه: قسط های خارجی در اولویت باشد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *