تماس تلفنی وزاری خارجه سوریه و عراق و تأکید بر مبارزه با تروریسم

Posted by

تماس تلفنی وزاری خارجه سوریه و عراق و تأکید بر مبارزه با تروریسم

تماس تلفنی وزاری خارجه سوریه و عراق و تأکید بر مبارزه با تروریسم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *