او علمدار بی­ همتای جبهة فرهنگی انقلاب بود

Posted by

او علمدار بی­ همتای جبهة فرهنگی انقلاب بود
حاج حسن شایان­فر با تزویر و ریا و خودنمایی هیچ میانه­ای نداشت. مجیز هیچ­کس را نمی­ گفت و راه نان خوردن از اعتبارش را مسدود کرده بود.

او علمدار بی­ همتای جبهة فرهنگی انقلاب بود

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *