ادعای وزیر جنگ اسرائیل دربارۀ «ترور رئیس جمهور ایران» در انتخابات

Posted by

ادعای وزیر جنگ اسرائیل دربارۀ «ترور رئیس جمهور ایران» در انتخابات

ادعای وزیر جنگ اسرائیل دربارۀ «ترور رئیس جمهور ایران» در انتخابات

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *